Töpler Orvos Kutatási és Neuropszichológiai Teszt Központ

5000 Szolnok, Baross utca 49-51 Földszint

A Töpler Intézet névadója

In memoriam Dr.Töpler Károly Ágost / Dr.Toepler, Joannes, Carolus Augustus /

orvostudor, szülésmester, sz.K.Sopron város egyik rendes főorvosa, Budapesti Magyar Királyi Természettudományi Társulat Tankedvelője,
a Bécsi. cs. K. Orvosegyesület levelező tagja, A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VIII. Nagygyűlésének egyik titoknoka
született Sopron 1798, elhunyt Gyalóka 1850

Készítette dr.Buczkó István, Töpler MRC-TRC, 2022

Dr.Töpler Károly Ágost 1798-ban született Sopronban, Toepler Gottlieb és Német Katalin gyermekeként. A család, nevét németnyelvű iratokban Toeplernek, míg magyar nyelvű iratokban Töplernek írják.

A Toepler család Németországból települt Sopronba a XVII században. A családot a soproni polgárkönyv először 1698-ban említi, miután 1698.06.16-án Töpler Gottfried, mint posztókészítő polgárjogot kap. Apját Töpler Kristófot, mint zwölfhubeni kertészt említik ezen iratok. Az evangelista házassági anyakönyvi kivonat szerint Kristóf kereskedő volt Ober-Lausnitzbeli Marglissában.

A soproni polgárkönyv szerint Töpler Gottfried az Ober-Lausnitzbeli Debnitschből, míg a tanács jegyzőkönyv szerint Schedewahlból származik. Töpler Gottlieb Sopron város külső tanácsosa volt, így feladata volt többek között a város szempontból nagy jelentőséggel bíró higiénés szabályok betartásának ellenőrzése a városban lakók otthonainál.

Dr.Töpler Károly Ágost 1833.08.14-én kapott Sopronban polgárjogot, majd 1838-tól a város külső tanácsosa lett.*1

Dr.Töpler Károly Ágost 1823.06.07-én a Bécsi Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Toepler, Joannes, Carolus Augustus Orvosi disszertációjának címe: „ Dissertatio inauguralis philosophico-medica de ratione et experientia, duobus medicinae fundamentis. 7. junii 1823, Vindobonae 1823 typis J.E. Akkermann, VIII, 40 p. „

Barátainak, kollegáinak és több tudásra vágyó orvostanhallgatók számára ajánlott értekezését az értelemről és a tapasztalásról, az orvostudomány két alapjáról írta.*2

Dr.Töpler Károly Ágost Sopron város tisztifőorvosa volt 1849-ig.

1847-ben titkára*3 volt a Sopronban megtartott Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Országos Társasága – MOTT – által szervezett VIII. Vándorgyűlésnek.

A MOT soproni vándorgyűlése 1847.augusztus 11-17 között zajlott a városban.

Dr.Chyzer Kornél, Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társaságának Vándorgyűléseinek története 1840-1890 írása szerint a Sopronban tartott Gyűlés mind megjelenésében mind az előadások

számában a legkiemelkedőbb volt az 1890-ig megvalósult tudományos ülések közül. A vándorgyűlésen annyi kiváló külföldi szakember vett részt melyre sem az idáig sem később nem volt példa. Ez nagyvalószínűség szerint Bécs közelségének volt köszönhető. A nagyszámú résztvevői szám arra is példát mutatott, hogy a tudomány művelői közvetlenül a szabadságharc előtt már felkorbácsolódott nemzeti áradat hullámaitól sem riadtak vissza a tudomány iránti szenvedélyes elkötelezettségük okán.

A MOTT soproni Vándorgyűlésének orvosi előadásainak előadói és témái a következők voltak *5:

 1. Sándorffy János – Sopron megye leírás
 2. Töpler Károly Ágost – Bonczolatok
 3. Gárdos János – A szellemtanról vagyis az állati magnetizmusról
 4. Eisenstein Antal – Az alvajárásról és ennek okairól
 5. Wágner Dániel – Gyógyvegytani értekezés mesterséges ásványvizek témában
 6. Viszanik Mihály – A lélekgyógytan vázlata
 7. Bene Ferenc (ifj) – A lélekgyógytan köréből szedett vázlatok (Előadás európai tébolydákról)

Ezen előadás során került először megfogalmazásra a Magyar Országos Tébolyda felállításának szükségessége a Bécsben működő tébolyda magyar vezetője, Majsisovits György Egyetemi Tanár személyes felszólalására.

Az orvos-sebész szakosztály jegyzőkönyve alapján a következő hivatalos leírat készült:

A) Jegyzőkönyv: Bene Ferenc, Sándorffy János Alelnökök, Kovács Sebestyén Endre és Hankó József
jegyzők

B) Értekezések:

 1. Sopronmegye leírása: Sándorffy János, Sopronmegyei főorvos
 2. Az alvajárásról és ennek okairól: Eisenstein, Egyetemi tanár, Bécs
 3. A szellemtanról vagyis az állati magnetizmusról: Gárdos János, Egyetemi tanár, Bécs
 4. Bonczolatok : Töpler Károly Ágost, Sopron város Főorvos

Az orvosi szakosztály neves nemzetközi előadói voltak:

 • Wattman, Egyetemi tanár, Bécs
 • Majsisovits György, Egyetemi tanár, Bécs
 • Viszanik Mihály, Egyetemi tanár, Bécs
 • Granishtatten, Bécs Városi Tiszti Főorvos

Fink, Tábori Főorvos, Bécs

Dr.Töpler Károly Ágost a Nagygyűlés Orvos-Sebészi szakosztályában tartott értekezést Bonczolatok címmel.*4

Az értekezésében a következő témákról adott elő *6:

 1. Az agynak rostos növedékes részinti ellágyulás miatt meghalt személynek bonczlelete
 2. Hasnyálmirigy rostos rákban (chirrhus pancreatitis) s bekövetkezett sárgakórban meghalálozottnak bonczolata
 3. Gyomorcsuk keményedése és szűkülése ( strictura pylori callosa)
 4. A gyomorban meggyűlt aludt vér okozta idült hányás
 5. A húgyhólyag s végbél megvastagulása s megkérgesedése (scirrhus vesicae urinariae at intestini recti)
 6. Hűgy-árféle eset

A Soproni Nagygyűlésen Dr.Töpler Károly Ágost magyar nyelven adott elő értekezést „Sopron városának történeti vázlata, eredetétől kezdve a XVI-ig századig címmel. A Közgyűlés nyitó napján magyarul elhangzó értekezés különlegességét az adta, hogy a tudományos vándorgyűlés hivatalos nyelve német volt. Dr.Töpler Károly Ágost értekezése a Főméltóságű Esterházy Pál Galantai Főherceg­Elnök megnyitó beszédét követő harmadik beszéd volt, közvetlenül Sopron város polgármestere Martiny Frigyes köszöntő beszéde és Kubinyi Ágoston, József Főherceg Magyarország Nádorának, mint füvész és archeológusnak Alcsűthi munkáját bemutató értekezését követően.

Dr.Töpler Károly Ágost 1847-ben saját költségén jelentette meg Hippocrates aphorizmusai címmel az eredeti mű magyar nyelvre fordított és általa magyarázó jegyzetekkel ellátott írását.

Ebben a műben mint orvostudor, szülésmester, sz.K.Sopron város egyik rendes főorvosa, Budapesti Magyar Királyi Természettudományi Társulat Tankedvelője, a Bécsi. cs. K. Orvosegyesület levelező tagja, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VIII. Nagygyűlésének egyik titoknoka szerepel. *7

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társaságát 1841-ben német minta alapján szervezte meg Bene Ferenc és Bugát Pál. Majd száz évig működött (1841-1933). Szervezetét tekintve állandóan működő központi bizottmánnyal rendelkezett, s az előadásokat szakcsoportokba szervezte. Az eredeti orvosi, természettudományos jelleg ugyan hangsúlyos volt, de archeológiai, és a szociológiai szakcsoportjai is működtek.

A Társaság tagjai között a tudományos élet számos kiválóságát megtalálható volt. A MOTT működése során mindig más városban tartotta éves nagygyűlését, fennállása során összesen negyvenegyet.

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlései 1841-től indultak, de 1848 és 1862 között szüneteltek. 1863-as újra indulásukban Eötvös Józsefnek is szerepe volt.^ Ezután rendszeresen szervezték a vándorgyűléseket egy-két évenként, mígnem az első világháború előtt ritkulni nem kezdtek. A 41. vándorgyűlést 1933-ban Budapesten tartották.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társaságának Vándorgyűléseinek iratait a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum őrzi.121

A vándorgyűlések kiadványai (“munkálatai”) az Akadémiai Könyvtár repozitóriumának egyik gyűjteményében (REAL-EOD) elérhetőek.131 A vándorgyűlések helyszínéül szolgáló városokról és megyékről rendszeresen leírásokat adtak ki.141 A kiadványok szerkesztői között találhatjuk Bugát Pált, Brassai Sámuelt, Flór Ferencet, Szabó Józsefet, Albert Ferencet és Lakits Ferencet.

Chyzer Kornél írta meg a vándorgyűlések első fél évszázadának történetét.

Családja és leszármazottjai

Dr.Töpler Károly Ágost felesége Martiny Ludovika volt, akitől hat gyermeke született. Károly, Sándor, Otto, Emma, Luise és Irma.

Dr.Töpler Károly Ágost orvostudományokat művelő leszármazottjai a teljesség nélkül:
dr.Töpler Károly, (fia, sz: 1826 an: Martiny Ludovika ) sebész főorvos, Sopron
dr.Péter István (szépunoka, sz: 1957 an: Töpler Judit) állatorvos, J-N-Sz Megyei Főállatorvos, Magyarország Mezőgazdasági volt Atasséja USA
Péter Judit, (szépunoka, sz:1970 an: Töpler Judit), pszichológus, SOTE Neurológiai Klinika, klinikai szakpszichológus, neuropszichológus, Töpler MRC-TRC
Buczkó Emma, (leszármazott an: Péter Judit), V. éves orvostanhallgató, PE

Dr.Töpler Károly Ágost jogtudományt művelő leszármazottjai:
Dr.Töpler Kálmán,(unoka sz: ) bíró, Sopron Város Polgármestere
Dr.Töpler Károly Ágost életrajzi anyagát összeállította dr.Buczkó István orvos, a Töpler MRC-TRC intézet vezetője

Az orvos történeti és családi életrajzi anyagok összeállításában közreműködtek és ezért hálás köszönet:
Ráczkevy Edit, főkönyvtáros Hölgynek, MNM Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár
Polán Miklósné Asszonynak, kutató szolgálat, MNL, Sopron

*1 Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok
*2 Dörnyei Sándor, Régi magyar orvosdoktori értekezések Bécs Egyetem és Josephinum 1729-1848 (3. kötet) – Zebegény 2010, Borda Antikvárium
*3 Színyei József Magyar Írok élete és munkái 1914, MTA megbízásából
*4MOT Nagygyűlések jegyzőkönyvek és értekezések – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
*5Dr.Chyzer Kornél, Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek története 1840-1890 (Sátoraljaújhely 1890)
*6Halász Gejza, A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Sopronban 1847.08.11-17 között tartott Nagygyűlésének Történeti Vázlata és Munkálatai a Nagygyűlés megbízásából, 1863
*7Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

Szervezeti egységek

Kutatócsoportok

Cikkek, tájékoztatók

Neurokognitív Változások az OSAS-ban

A kutatás célja az obstruktív alvási apnoe szindrómában (OSA – Obstructive Sleep Apnea) megjelenő kognitív működések vizsgálata alvászavarral nem rendelkező, életkorban, nemben és iskolázottságban illesztett kontroll csoporttal való összehasonlításban. A vizsgálat elején minden résztvevő egy előszűrésen vesz részt, amelynek során papír alapú kérdőíveket kell kitölteniük az aluszékonyságra (Epworth Aluszékonysági Skála) és az OSA tüneteinek (Berlin Kérdőív) fennállásával kapcsolatban.

Azok a személyek, akik az előszűrésen negatív minősítést kapnak, tehát nincs alvási apnoéjuk a kontroll csoportba kerülnek és felvesszük velük az általunk összeállított pszichometriai tesztbattériát. Azok a személyek, akik a papíralapú előszűrés alapján pozitív minősítést kapnak, tehát fennáll az OSA gyanú, további, az alváslabor által végzett, egész éjszakás poligráfiás mérésen vesznek részt. Amennyiben a poligráfiás vizsgálat a szomnológus véleménye alapján OSA-t igazol, ezek a személyek egy további egész éjszakás polisomnográfiás vizsgálaton vesznek részt az alváslaboratóriumban. Ez utóbbi eredménye alapján a szomnológus felállítja a diagnózist és a tünetek súlyossága alapján csoportokat képez: enyhe, mérsékelt és súlyos OSA.

A súlyos fokú OSA besorolást kapó személyeknél egy további alváslaboratóriumi teszt, a Maintenance of Wakefulness Test (MWT) kerül elvégzésre, amelynek célja az aluszékonyság, annak legyőzése, valamint az ébrenlét stabilitásának feltérképezése. Emellett, meghatározásra kerülnek azok a személyek, akiknek javasolt a terápiás kezelés mindhárom súlyossági kategóriából. Az OSA csoport esetében a polisomnográfiás vizsgálatot követően, a terápiás kezelés megkezdése előtt vesszük fel a neurokognitív funkicókat mérő tesztbattériát. A tesztcsomag felvételét a kezelés megkezdése előtt, valamint a kezelést követően 6 és 12 hónap múlva tervezzük megismételni, a terápia hatására bekövetkező estleges neurokognitív változások utánkövetése céljából. Azok az alvási apnoés személyek, akik a diagnózist követően nem vállalják a terápiás kezelést, külön csoportot képeznek és az ő utánkövetésüket is tervezzük. A tesztek hasonló struktúrájú, de eltérő feladatokat tartalmaznak, hogy elkerüljük a tanulási hatást. A vizsgálat tervezett időtartama 3 év, 12 hónapot követően évente kérdőív formájában információt gyűjtünk a munkabaleset és közúti baleset bekövetkezésének előfordulásáról. A szakirodalmi előzmények alapján azt várjuk, hogy az az OSA csoport kognitív deficitet fog mutatni a kontroll csoporthoz képest. A terápia hatására jelentős javulást várunk az alvásmintázatban, az alvás alatti légzésben, valamint a kognitív funkcionálásban.

 Ezen túlmenően, célunk egy olyan neurokognitív funkciókat mérő pszichometriai tesztcsomag összeállítása, amely alkalmas lehet OSA betegek esetében, a magas baleseti kockázattal járó tevékenysége végzésének alkalmasságára vonatkozó vélemény készítésére, valamint a neuropszichológiai státusz minimum feltételeinek meghatározására (pl. közúti járművezetői engedély, emelőképkezelői engedély egészségügyi alkalmasság elbírálása)

Dr. Csábi Eszter PhD   kutatás vezető pszichológus; egyetemi adjunktus
Dr. Buczkó István Intézményvezető, kutatási központ vezetője; háziorvostan és foglalkozásorvostan szakorvos, szakokleveles egészségügyi manager
Dr. Kunos László PhD kutató tüdőgyógyász szakorvos, szomnológus
Péter Judit kutató Klinikai és mentálhigiénés Szakpszichológus; neuroszakpszichológus
Mochnács Fanni kutató; vizsgálatvezető Pszichológus
Sipos Viktória alvástechnikus
Szűcs Zsuzsanna adminisztrációs vezető
dr. Buczkó Emma kutató orvos
Mészáros Ákos, Rideg Péter IT

Tudományos szolgáltató egység

Alváslabor

Vizsgálatok
 • Felügyelt Poligráfiás (PG) vizsgálat alváslaborban
 • PSG vizsgálat alváslaborban
 • Komplex alvásdiagnosztikai és neuropszichológiai vizsgálat (PSG és neuropszichológiai vizsgálat)
 • MWT ( Multiplex Ébrenmaradási Teszt) vizsgálat alváslaborban
 • MSLT ( Multiplex Alváslátencia Teszt) vizsgálat alváslaborban
 • Neuropszichológiai vizsgálat
 • CPAP/BPAP készülék memória kártya olvasás
 • CPAP titrálás (alváslaborban)
 • Konzultáció és szakvélemény, követéses / kontroll vizsgálat során
Vizsgálati eszközök
 • Poligráf (PG)
 • Poliszomnográf (PSG) SOMNO HD TM (EEG/EOG) –M1,M1.EOGL,EOGR,F4,F3,C4,C3,O1,O2,REF,GND,EMG REF, EMG+, EMG- elvezetésekkel
 • Arteriográf
 • Thermográf
 • CardioMera (Holter EKG)
 • ABPM
 
 
Egyéb egészségügyi szolgáltatások
 • Eszközös vizsgálat (EKG, Hallásszűrés, Spirometria)
 • Arteriográfia (Artériás rugalmassági vizsgálat)
 • Thermográfiás előszűrő vizsgálat
 • Ambulans Poligráfiás (PG) szűrő vizsgálat
 • Ambulans 24 órás ABPM szűrő vizsgálat
 • Ambulan 24 órás Holter EKG szűrő vizsgálat
Vizsgálatot végző szakszemélyzet
 • Csábi Eszter PhD kutatás vezető
  pszichológus; egyetemi adjunktus
 • Buczkó István  Intézményvezető, kutatási központ vezetője
  háziorvostan és foglalkozásorvostan szakorvos, szakokleveles egészségügyi  manager
 • Kunos László PhD  kutató
  tüdőgyógyász szakorvos, szomnológus
 • Péter Judit kutató
  Klinikai és mentálhigiénés Szakpszichológus
 • Mochnács Fanni kutató
  vizsgálatvezető Pszichológus
 • Sipos Viktória
  alvástechnikus
 • Szűcs Zsuzsanna
  adminisztrációs vezető
 • dr. Buczkó Emma
  kutató orvos
 • Körmöndi Hajnalka
  laborasszisztens
 • Szécsi Boglárka
  laborasszisztens

Pszichológiai Labor

Vizsgálatok

 • VTS – Vizuális-téri tájékozódás mérése
 • VTS – Rövidtávú téri- és munkamemória kapacitás mérés
 • VTS – Figurális tanulási teljesítmény és figurális epizodikus emlékezet
 • VTS – Mentális képességek felmérése, kognitív flexibilitás
 • VTS – Vizuális orientáció mérése
 • VTS – Verbális munkamemória
 • VTS – Általános neuropszichológiai képességek felmérése: figyelem, vizuomotoros feldolgozási sebesség és végrehajtó funkciók
 • VTS – Figyelem részfunkciók mérése
 • Disztributív figyelem vizsgálat (saját rendelői norma)
 • Komplex szenzomotoros vizsgálat (saját rendelői norma)
 • Személyiség profil felállítása (saját rendelői norma)
 • MWT (Multiplex Ébren maradási Teszt) vizsgálat alváslaborban (magyarországi norma, 2017. EüK. 16. szám EMMI szakmai irányelvei alapján)
 • MSLT (Multiplex Alváslátencia Teszt) vizsgálat alváslaborban (magyarországi norma, 2017. EüK. 16. szám EMMI szakmai irányelvei alapján)
 
 

Pszichológiai labor eszközei

 • Fő vizsgáló eszközeink:

  • Vienna Test System (Schuhfried GmbH)
  • Poliszomnográf (PSG) SOMNO HD TM
  • (EEG/EOG) –M1,M1.EOGL,EOGR,F4,F3,C4,C3,O1,O2,REF,GND,EMG REF, EMG+, EMG- elvezetésekkel

  Egyéb vizsgáló eszközök:

  • Pieron Figyelem Teszt (Bánsági Péter)
  • Minnesota Többfázisú Személyiség Teszt –MMPI-2- (OS Hungary Kft)

Munkatársak

 • Csábi Eszter PhD  kutató pszichológus
  egyetemi adjunktus
 • Péter Judit
  Klinikai és mentálhigiénés Szakpszichológus, Neuroszakpszichológus                            
 • Mochnács Fanni
  Pszichológus

Partnerek

A honlap üzemeltetője a Dr. Töpler Károly Ágost Alapítvány